Gastro_Tek bezoekerservaring

1. Hoe beoordeelt u uw bezoek aan deze vakbeurs?

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Hieronder volgen een aantal stellingen.

Zou u per stelling willen aangeven in welke mate u het er mee eens of oneens bent?

 
Volledig mee oneens Oneens Neutraal Eens Volledig mee eens

3. Met welk doel heeft u deze vakbeurs bezocht?

4. Heeft u uw doelstelling(en) behaald?

5. Wat is uw werkgebied?

6. Op welke wijze bent u op de hoogte gebracht over deze beurs?

7. Zien we u op de volgende editie?

Hoe waarschijnlijk is het dat wij u volgende editie weer als bezoeker mogen verwelkomen?

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Deel uw beleving en laat uw quote hier achter.

9. Mogen wij aan uw naam, bedrijfsnaam en antwoorden refereren?

10. Mogen wij contact met u opnemen?

11. Heeft u suggesties die u met ons wilt delen?

Gastro_Tek 2020 respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.